Skip to main content Skip to search

מוערבות חברתית

אנו רואים חשיבות עצומה במעורבות בקהילה לצד פעילותנו העסקית. רו"ח סעיד בדר, קידם את עמותת "אלזהור עמותה לקידום החינוך,תרבות וספורט" המפעילה גני ילדים , חוגים שונים וסדנאות נוער.'.

 

כתרומה לקהילה משרדנו מלווה ובהתנדבות עמותות בחרי הארץ כמו :

  •    עמותת השתלשלות והתפתחות היתומים בירושלים
  • עמותת בית חנינא
  • עמותת אלרואבי לחולי סכרת
  • מכל הלב עמותה לקידום החיוך
  • עמותת אלאהלייה
  • העמותה לשוויון ואחדות נשים בישראל

הליווי כולל ייעוץ שוטף, הנהלת חשבונות , בניית דוחות כספיים , הגשת דוחות לרשם העמותות עד קבלת הניהול תקיון והשתתפות באספה כללית שנתית…

משרדנו מתמחה בניהול עמותות וחל"צים ובמיוחד בענף החינוך והתרבות, שליטה מלאה בהוראות משרד החינוך בהפעלת בית ספר וגני ילדים פרטיים , משלב הגשת הבקשות לרבות ייצוג בתי ספר בביקורות שכר …

 

אתם מוזמנים לשעת יעוץ בחינם !